INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Wycinarka laserowa

Z dnia: 2021-04-14

GMOTO.PL Paweł Cebulak przedkłada do publicznej wiadomości wyniki postępowania ofertowego
na dostawę środków trwałych w postaci Wycinarki laserowej w ramach projektu pn. "WZROST
KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GMOTO.PL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o
dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0028/20.

Załączniki:

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe