ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Giętarka trzpieniowa

Z dnia: 2021-03-31

GMOTO.PL Paweł Cebulak zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci
Giętarki trzpieniowej w ramach projektu pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GMOTO.PL W
WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na
konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: Projekt POPW.01.04.00-18-0028/20.

Załączniki

ładuje
Proszę czekać...
tel: 17 247 22 20
Kościuszki 78, Łańcut


Napisz wiadomość Sklep stacjonarnyDane kontaktowe