check Darmowa wysyłka od 249,00 zł
check Zwroty do 14 dni
check Kup teraz! Zapłać za 30 dni
check Strefa hurtowa - B2B

Fundusze unijne

Informujemy, że GMOTO.pl Paweł Cebulak realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI
FIRMY GMOTO.PL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ? wspófinansowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję, II etap. Numer projektu: POPW.01.04.00-18-
0028/20.
Nazwa Beneficjenta: GMOTO.pl Paweł Cebulak
Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY GMOTO.PL W WYNIKU WDROŻENIA
STRATEGII WZORNICZEJ".


Cel projektu: Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
GMOTO.PL na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej
opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.
Jednym z efektów projektu będzie zaprojektowanie i wdrożenie nowych linii produktowych i
submarek.

Całkowita wartość projektu: 5 305 847,93 PLN;
Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 313 697,50 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 998,85 PLN.


Informujemy, że GMOTO.pl Paweł Cebulak realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA GMOTO.PL W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I
OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ? wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4.
Wzór na konkurencję.

Nazwa Beneficjenta: GMOTO.pl Paweł Cebulak
Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA GMOTO.PL W WYNIKU
PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ".

Cel projektu: Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie
przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału
rynkowego i sprzedażowego GMOTO na podstawie audytu wzorniczego.
Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia strategii wzorniczej.

Całkowita wartość projektu: 129 150,00 PLN;
Wartość kosztów kwalifikowanych: 105 000,00 PLN;
Dofinansowanie projektu z UE: 89 250,00 PLN.